Không gian

Tiktok dự đoán chủ đề Met Gala 2023: Không gian

TikTok tin rằng chủ đề của Met Gala 2023 sẽ là không gian, một tin tuyệt vời cho một số “cựu khách mời” như Elon Musk nhưng lại hơi khó hiểu đối với người xem chúng ta.