Patou - Spring Summer 2023: Những khởi sắc rực rỡ

Trải qua đại dịch, Patou đã xây dựng bản sắc của mình như một thương hiệu Paris trẻ trung vui tươi, phổ biến với những người có ảnh hưởng bằng một bộ sưu tập sớm tôn vinh các hình dáng ngoại cỡ hoa lệ theo chủ đề Pháp. Henry luôn nói rằng cách thiết kế chính của anh ấy là lắng nghe những gì đồng nghiệp của anh ấy (chủ yếu là nữ) và bạn gái nói, theo dõi những người họ ngưỡng mộ, những người họ đang nói về ai và quan sát những gì họ thực sự mặc hàng ngày.