EVNGENCO2 - General Electric: Nghiên cứu triển khai các giải pháp số chuyên sâu

GE đã giới thiệu về giải số như: Quản lý hiệu suất tài sản - APM (Asset Performance Management) và Giải pháp tối ưu hóa lò hơi – BoilerOpt; Đánh giá về giá trị làm lợi của giải pháp mang lại đối với từng nhà máy...
EVNGENCO2 - General Electric: Nghiên cứu triển khai các giải pháp số chuyên sâu

Đoàn công tác của GE do ông Haris Check - Giám đốc Thương mại khu vực Châu Âu và Đông Nam Á – GE Hydro làm trưởng đoàn; cùng Giám đốc Vận hành Thương mại toàn cầu – GE Hydro; các Kiến trúc sư về giải pháp Chuyển đổi số của GE Hydro và GE Digital.

hình ảnh về buổi làm việc của GE tại EVNGENCO2 về áp dụng các giải pháp số chuyên sâu

Hình ảnh buổi làm việc.

Đại diện EVNGENCO2 làm việc với đoàn công tác là ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT; các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các Ban chức năng; Lãnh đạo các Đơn vị thành viên…(Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Công ty Nhiệt điện Phả Lại, Công ty CP Thủy điện Thác Mơ, Công ty CP Thủy điện A Vương tham dự trực tuyến).

Trước đó vào ngày 13/12/2022, Đoàn công tác của EVNGENCO2 đã đến Hoa Kỳ thăm và làm việc với GE. Tại đây, cơ quan Tổng công ty và Công ty CP Thủy điện Thác Mơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ với GE Digital và GE Hydro.

Theo đó các bên mong muốn hợp tác nghiên cứu tính hiệu quả của giải pháp phần mềm công nghiệp kỹ thuật số với mục tiêu: Lập một báo cáo đánh giá giá trị giải pháp (SVA), trình bày các đặc điểm và lợi ích dự kiến của các giải pháp phần mềm công nghiệp kỹ thuật số được đề xuất.

Thực hiện nội dung của Biên bản ghi nhớ, từ ngày 20/02/2023 GE đã đến khảo sát, xác định giải pháp số phù hợp tại các Nhà máy: Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện A Vương và Nhiệt điện Hải Phòng.

Tại buổi làm việc tại trụ sở EVNGENCO2, GE đã giới thiệu về các giải pháp số: Quản lý hiệu suất tài sản - APM (Asset Performance Management); Giải pháp tối ưu hóa lò hơi – BoilerOpt; Đánh giá về giá trị làm lợi của giải pháp mang lại đối với từng nhà máy.

Cụ thể, Giải pháp số Quản lý hiệu suất tài sản – APM giúp giảm chi phí bảo trì theo kế hoạch và ngoài kế hoạch, tăng tính khả dụng và độ tin cậy, mở rộng tuổi thọ thiết bị thủy điện và tăng doanh thu đối với các Nhà máy Thủy điện. Giải pháp tối ưu hóa lò hơi – BoilerOpt giúp phạm vi hoạt động tổ máy trở nên linh hoạt hơn và luôn sẵn sàng khi thị trường yêu cầu, đồng thời giảm thiểu khí thải, sự cố ngừng hoạt động và chi phí bảo trì đối với các nhà máy Nhiệt điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 đánh giá cao những giải pháp mà GE đã giới thiệu, đặc biệt là giải pháp tối ưu hóa lò hơi – một trong những vấn đề lớn mà Nhà máy Nhiệt điện quan tâm.

ông Trần Phú Thái phát biểu tại buổi làm việc

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 đề nghị trong thời gian tới, GE sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng Công ty tìm ra những giải pháp giúp hiện đại hóa công tác quản trị, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Ông Trần Phú Thái đồng thời đề nghị GE hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề, tập trung vào tối ưu hóa vận hành, quản lý hiệu suất thiết bị của các Nhà máy điện; Tổ chức các buổi tham quan trực tiếp tại các Nhà máy điện đã ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số của GE.

Tại buổi làm việc Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 chỉ đạo các Ban chuyên môn, các Đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với GE hoàn thiện báo cáo đánh giá hiệu quả các giải pháp; Công ty CP Thủy điện Thác Mơ nghiên cứu, triển khai thí điểm giải pháp APM; Công ty CP Thủy điện A Vương nghiên cứu, triển khai module APM - Reliability; Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, Phả Lại chủ động làm việc với GE để đánh giá hiệu quả giải pháp Tối ưu hóa lò hơi của GE.

Ngoài ra Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 cũng đề nghị các Ban chuyên môn và Tổ công tác Chuyển đổi số EVNGENCO2 nghiên cứu đánh giá các giải pháp số hóa của GE, tham mưu, đề xuất phù hợp lên Ban Chỉ đạo Tổng Công ty để nghiên cứu triển khai áp dụng.

EVNGENCO2: Sôi nổi khí thế ngày làm việc đầu năm mới Ngọc Mai - Trọng Nghĩa

Có thể bạn quan tâm