12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới

Dẫn đầu ngành công nghiệp ôtô là thương hiệu Toyota với giá trị 44,7 tỷ USD...
12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới

Trong danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất thế giới mới công bố của tạp chí Forbes có 12 thương hiệu đến từ ngành công nghiệp ôtô, trong đó chủ yếu là các thương hiệu của Đức và Nhật Bản.

 1. Toyota
1.jpg

Giá trị thương hiệu: 44,7 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 9%

Xếp hạng trong top 100: 9

Quốc gia: Nhật Bản

 1. Mercedes-Benz

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 2

Giá trị thương hiệu: 34,4 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 18%

Xếp hạng trong top 100: 13

Quốc gia: Đức

 1. BMW

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 3

Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 9%

Xếp hạng trong top 100: 20

Quốc gia: Đức

 1. Honda

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 4

Giá trị thương hiệu: 25,5 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 6%

Xếp hạng trong top 100: 24

Quốc gia: Nhật Bản

 1. Audi

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 5

Giá trị thương hiệu: 14,8 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 5%

Xếp hạng trong top 100: 37

Quốc gia: Đức

 1. Ford

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 6

Giá trị thương hiệu: 14,1 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 3%

Xếp hạng trong top 100: 42

Quốc gia: Mỹ

 1. Chevrolet

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 7

Giá trị thương hiệu: 11,5 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 11%

Xếp hạng trong top 100: 56

Quốc gia: Mỹ

 1. Porsche

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 8

Giá trị thương hiệu: 11 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 14%

Xếp hạng trong top 100: 58

Quốc gia: Đức

 1. Lexus

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 9

Giá trị thương hiệu: 9,5 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 4%

Xếp hạng trong top 100: 69

Quốc gia: Nhật Bản

 1. Nissan

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 5%

Xếp hạng trong top 100: 70

Quốc gia: Nhật Bản

 1. Hyundai

Giá trị thương hiệu: 8,7 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -2%

Xếp hạng trong top 100: 75

Quốc gia: Hàn Quốc

 1. Volkswagen

12 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới ảnh 12

Giá trị thương hiệu: 7,9 tỷ USD

Thay đổi về giá trị thương hiệu so với năm ngoái: 16%

Xếp hạng trong top 100: 90

Quốc gia: Đức

Theo Vneconomy.vn

Có thể bạn quan tâm