MV Có Không Giữ Mất Đừng Tìm - Trúc Nhân: 300 dancers cho 1 phân cảnh

MV 'Có không giữ mất đừng tìm' của Trúc Nhân đã ra mắt. Khi trào phúng đã trở thành thương hiệu, Trúc Nhân vẫn đem lại nhiều bất ngờ. Bên cạnh những khung hình ngập tràn màu sắc, âm nhạc đậm hơi thở sôi động của mùa Hè, MV 'Có không giữ mất đừng tìm' của Trúc Nhân còn đưa người xem đi từ bất ngờ này đến 'bật ngửa' khác bởi loạt twist 'giật mình'.

MV 'Có không giữ mất đừng tìm' của Trúc Nhân đã ra mắt. Khi trào phúng đã trở thành thương hiệu, Trúc Nhân vẫn đem lại nhiều bất ngờ. Bên cạnh những khung hình ngập tràn màu sắc, âm nhạc đậm hơi thở sôi động của mùa Hè, MV 'Có không giữ mất đừng tìm' của Trúc Nhân còn đưa người xem đi từ bất ngờ này đến 'bật ngửa' khác bởi loạt twist 'giật mình'.

Có thể bạn quan tâm