Jacquemus - Spring Summer 2022: Đường băng trải dài từ Pháp đến Hawaii

Quyết định thực hiện show diễn trên đường băng dài từ Pháp đến Hawaii là một bước tiến lớn đối với Jacquemus và thương hiệu của anh. Sàn catwalk coban cắt ngang bãi cát của bãi biển Moli'i Gardens ở phía bắc của Oahu.

Quyết định thực hiện show diễn trên đường băng dài từ Pháp đến Hawaii là một bước tiến lớn đối với Jacquemus và thương hiệu của anh. Sàn catwalk coban cắt ngang bãi cát của bãi biển Moli'i Gardens ở phía bắc của Oahu.

Có thể bạn quan tâm